Preview Mode Links will not work in preview mode

Op Ons Bord


Apr 30, 2019

Wat is een vertical farm? Justin gaat langs bij ‘boer’ Willem Bas die sla op water teelt en verdiept zich in de technologische voedselontwikkelingen van vroeger en nu.