Preview Mode Links will not work in preview mode

Op Ons Bord

Apr 30, 2019

Wat is een vertical farm? Justin gaat langs bij ‘boer’ Willem Bas die sla op water teelt en verdiept zich in de technologische voedselontwikkelingen van vroeger en nu.


Apr 11, 2019

In deze eerste aflevering start Justin zijn zoektocht bij bio-boer Gerjan om te leren wat biologisch precies inhoudt en of dit de toekomst is.